v.league 20202-CLB Thanh Hóa xin ‘bỏ giải’ V.League 2020 vì thiếu kinh phí