V.League 2-Công Vinh mua đội bóng ở V.League 2 để bắt đầu kế hoạch đầy tham vọng