vitamin c-Những ngày như thế này cần ăn ít cay nhiều chua để khỏe mạnh cả mùa đông