Vĩnh Lộc B-Mâu thuẫn chuyện tiền bạc, một người đàn ông bị đâm chết