Vingroup-Vingroup đầu tư siêu máy tính AI - NVIDIA® DGX A100 ™ đầu tiên tại Việt Nam

Xem thêm