Vinfast-Chiêm ngưỡng loạt VinFast President màu 'cực độc' khoe sắc trên đường phố

Xem thêm