Vinfast-Lộ thiết kế SUV VinFast lạ tại Việt Nam: Kích thước lớn, hầm hố hơn Lux SA2.0

Xem thêm