Vietnam's Next Top Model-Sắp hết 2020 nhưng Next Top Model, The Face vẫn vắng bóng, Chung kết Model Kid đã bị quên lãng?

Xem thêm