Vietnammobile-Vietnamobile trả lời quanh co về việc 'chặn' khách hàng nhắn tin ủng hộ chương trình phòng, chống dịch COVID-19