Vietnam Airlines-Vietnam Airlines và Bamboo Airways tuyên bố hỗ trợ hành khách đổi, hoàn vé trước ảnh hưởng của dịch Covid-19

Xem thêm