Vietcombank-Dân mạng rần rần về cuộc hẹn '14h livestream sao kê', còn có cả ảnh ngân hàng đã diễn tập trước?

Xem thêm