Việt kiều-Nhiều người mắc bệnh nền nặng về từ Đức được cách ly ở Bình Dương

Xem thêm