Việt Anh-Hồng Diễm, Việt Anh nói gì về kết phim 'Hành trình công lý'?

Xem thêm