viên chức Hàn Quốc bị bắn chết-Vụ viên chức bị bắn có thể làm lộ kỹ thuật tình báo của Hàn Quốc