viêm phổi corona-Vaccine Covid-19 thử nghiệm lần đầu vào tháng 4