viêm gan ở trẻ-12 trẻ tử vong vì viêm gan bí ẩn: Phần nổi của tảng băng chìm