việc tử tế-Chủ trọ và khách cãi nhau gây náo loạn, chiến sĩ CA tới nói một câu 'giải vây' liền được cả xóm vỗ tay hưởng ứng