việc làm thời vụ-Trả 350.000 đồng mỗi ngày vẫn khó tìm người thu hoạch lá dong bán Tết