Vỉa hè TPHCM-TP HCM muốn sáp nhập lại trật tự đô thị do vi phạm phức tạp