Vì sao-Tại sao cung nữ không bao giờ được ăn no dù đang sống trong hoàng cung?