vi khuẩn đường ruột-Nhiễm vi khuẩn hiếm gặp, người đàn ông suýt cắt bỏ chân trái