vi khuẩn ăn thịt-Đà Nẵng có 28 ca bệnh liên quan đến 'vi khuẩn ăn thịt người', 2 bệnh nhân tử vong