Vì anh là gu chị-Huy Trần tình cờ lọt vào story của Tóc Tiên ở nhà Ngô Thanh Vân: Anh cười tươi rói, chắc là được nhà gái ưng lắm