Vero Cell-Hướng dẫn mới nhất tiêm mũi bổ sung cho người đã tiêm vắc-xin Vero Cell