vệ tinh nhân tạo-Vì sao vệ tinh nhân tạo không rơi khỏi bầu trời?