vệ sinh thực phẩm-Hãi hùng vớt được miếng khăn ướt ra từ nồi lẩu, cô gái trẻ đăng đàn bóc phốt khiến dân tình kẻ thì mắc ói đòi tẩy chay, người lại chỉ ra điều sai sai này

Xem thêm