VĐV đua ngựa-Ngã ngựa ngay trước vạch đích, VĐV tử vong thương tâm