vào khu cách ly gặp bệnh nhân Covid-19-Người bán hàng rong chỉ mất 20 giây để vào khu cách ly gặp bệnh nhân Covid-19 ở Bạc Liêu