văn miêu tả-Bài văn tả cây của học sinh lớp 3: Cây kiếm ra tiền, khiến mẹ khổ sở, đọc tên cây mà nhiều người lớn sững sờ