văn hóa công cộng-Bão Noru sắp vào bờ đến nơi, đôi tình nhân vẫn điềm nhiên dẫn nhau ra bờ biển học 'đánh vần' khiến dân tình 'cạn lời'

Xem thêm