Văn Hậu toả sáng-'Văn Hậu mang dáng dấp thủ lĩnh hàng phòng ngự'