Vận chuyển 900 bánh heroin-Nhóm vận chuyển 895 bánh heroin từng xuất khẩu một chuyến hàng từ TP HCM