Vaccine Covid-19-Bệnh nhân ung thư đang điều trị bằng thuốc, xạ trị, phẫu thuật có nên tiêm phòng vaccine COVID-19 không?

Xem thêmError Code : 1024

Error Message : Undefined index: object_category

Error Traces :

I apologise for any inconvenience