Vaccine Covid-19-Ngày 28/9, cả nước thêm 1.587 ca mắc Covid-19 mới, còn 83 bệnh nhân nặng

Xem thêm