Vaccine Covid-19-Nhật Tinh Anh là nghệ sĩ Việt đầu tiên được tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Mỹ

Xem thêm