vắc xin Sinopharm-Chính phủ ban hành Nghị quyết mua 20 triệu liều vắc xin Covid-19 của Sinopharm Trung Quốc