vắc xin covid-Hơn 1 tỷ liều vắc xin COVID-19 của Nga đã được đặt hàng