vả mặt-Ỏng eo ghét thú cưng leo lên giường nhưng khi mua chó về thanh niên chui hẳn vào chuồng tâm sự cùng chó