va chạm với xe khách-Va chạm với xe khách, 2 thanh niên tử vong tại chỗ