Va chạm máy bay-2 máy bay va chạm ở sân bay Nội Bài do lái xe và thợ kéo kỹ thuật mắc lỗi