va chạm giao thông-Clip: Nữ 'ninja' đầu trần phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn, hành động sau đó càng gây phẫn nộ

Xem thêm