ủy viên thường trực quốc hội-Chân dung 5 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới