ủy ban nhân dân-Một chủ tịch xã bỏ nhiệm sở gần 1 tháng