Ủy ban Kiểm tra Trung ương-Khai trừ Đảng nguyên Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa

Xem thêm