ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19-150 triệu liều vắc xin COVID-19 về Việt Nam: Những ai sẽ được ưu tiên tiêm?