USD-Đồng đôla vẫn sẽ yếu đi dù Trump hay Biden thắng