USB-C-'Tôi trả ngay chiếc MacBook Pro mới mua sau khi nhận máy'