ủng hộ phòng dịch covid-19-Hai bé gái ủng hộ 14 triệu đồng tiền tiết kiệm trong 5 năm để phòng chống dịch COVID-19