ứng dụng AirVisual-AirVisual trở lại sau vài ngày 'bay màu', dân mạng Việt đua nhau chấm 5 sao và bình luận khen nức nở