UFC-Sự nghiệp kinh doanh của Khabib tiếp tục thăng hoa: Chuẩn bị mở thêm chuỗi phòng gym ở Moscow, tính lấn sang cả London và Trung Đông

Xem thêm