UAE-Trung Quốc giao hữu với ‘quân xanh’ chất lượng, chờ đấu đội tuyển Việt Nam

Xem thêm