U18 Việt Nam vs U18 Thái Lan-U18 Việt Nam 0-0 U18 Thái Lan: Cơ hội vào bán kết của Việt Nam rất hẹp