Type 2 bệnh nhân tiểu đường-Bệnh nhân tiểu đường có nên tiêm phòng vắc-xin Covid-19?